Namex és una empresa dedicada a la impressió 3d principalment creada a partir d’un treball de recerca de segon de batxillerat que amb el temps ha anat agafant forma. Aquesta es divideix en dos sectors: 

El sector lúdic que està orientat a tots els públics i el formen productes propis impresos amb 3d com les boles de Nadal personalitzades, les boles lluminoses de sobretaula i els que vindran en un futur. 

El sector tècnic que està orientat a aquelles persones o empreses que vulguin realitzar un prototip amb la major brevetat de temps i amb el material més adient a la seva necessitat. Aquest apartat estrà disponible però a partir del febrer del 2022 i es podrà pujar un model 3d a la web per tal de rebre pressupost de la peça. 

Tot i ser un projecte recent garantim la qualitat dels nostres productes, som professionals en la nostra feina i les dues característiques que ens defineixen són el tracte proper amb el client i la millora constant.