Loading file

Upload Clic aqui per carregar o arrossega i deixa anar el teu model sobre la imatge.

The model is too large and has been resized to fit in the printer's build tray. [Hide]

The model is too large, a fitting printer is selected. [Hide]

The model is too small and has been upscaled. [Hide]

Warning: The selected printer can not print in full color [Hide]

Warning: obj models with multiple meshes are not yet supported [Hide]

Warning: Unsupported DXF entity  [Hide]

Warning: could not arrange models [Hide]


Unitat de mesura:      
Escala:
%
L × W × H:
X: × Y: × Z:  cm 

	

Estat del Model:

Volum del Material: cm3
Volum del Material del Suport: cm3
Volum de la Caixa: cm3
Àrea de la Superfície: cm2
Pes del Model: g
Dimensions del Model: x x cm
Nombre de Polígons:
Number of Shapes:
Total Path: cm

Model

Loading price
Material
Material
ABS
PLA
Impressora
Impressora
Finalitza
SKU: N/A Categoria: